Skontaktuj się z nami: 698 146 784

Audyt jako jednorazowa usługa polegająca na sprawdzeniu witryny internetowej pod kątem obowiązujących przepisów prawa, przy szczególnym uwzględnieniu   rejestru   niedozwolonych   klauzul   umownych   jest   jednym z  narzędzi spółki Honest-e pozwalającym na zwrócenie uwagi naszym klientom biznesowym na:

  • specyfikę regulacji prawa konsumenckiego,
  • mechanizmy rządzące handlem elektronicznym,
  • problematykę niedozwolonych klauzul umownych.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi przez Honest-e sp. z o.o., weryfikujemy i korygujemy błędy oraz uchybienia, które mogły powstać w związku z prowadzeniem sklepu internetowego.

Poprzez przeprowadzony audyt klienci biznesowi:

  • zyskują informację na temat sytuacji prawnej swojej witryny internetowej,
  • otrzymują wskazówki i wytyczne rozwiązania problemu,
  • nabywają wiedzę w zakresie przepisów regulujących handel elektroniczny.

Znak Honeste jest przyznawany sklepom internetowym, które spełniają kryteria i standardy   uczciwych   praktyk   w e-handlu. Przeprowadzany audyt ma na celu ocenę, czy dany sklep spełnia kryteria niezbędne dla otrzymania znaku. Stawiając na profesjonalizm i jakość świadczonych usług stworzyliśmy niezawodny mechanizm weryfikacji – AUDYT HONEST-E.